ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณณัฏฐวัจน์ เชี้ยวบางยาง ผู้บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ด้วยความที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ รวมไปถึงมีประสบการณ์ จากผลสำเร็จในการทำงาน ทั้งการขาย และ การบริหาร ในคราวที่สร้าง บริษัท อื่น ๆ  ก่อนที่จะออกมาเป็น บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเป็นผู้ก่อตั้ง และ ผู้บริหารตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

จากนั้น ภายในไม่ถึงเวลา 6 เดือน ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่า ตลาดมีความโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ส่วนของ Backlog หรือการรับรู้รายได้มีมากขึ้น บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำการเพิ่มทุนเป็น 25 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำงานกับบริษัท เอกชน ชั้นนำในประเทศ และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานรัฐบาล โดยมีลูกค้ารายสำคัญ ๆ มากมาย

ด้วยศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านระบบเทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาผนวกเข้ากัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นจึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

ประวัติผู้บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง

  • 12 พฤศจิกายน 2550 ก่อตั้งบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2558 บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท
  • 2561 บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท และ ได้ลาออกจาก บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเดือน มกราคม 2562
  • 15 มกราคม 2562 ก่อตั้ง บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2562 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท