ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณณัฏฐวัจน์ เชี้ยวบางยาง ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานคณะผู้บริหาร ผู้มีแนวคิดและบุคลิกอันโดดเด่นในการทำงานรวมถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในมุมมองทางธุรกิจที่แตกต่าง ได้ผันตัวเองจากผู้ชำนาญการด้านงานเน็ทเวิร์ค เข้าสู่การบุกเบิกธุรกิจไอทีอย่างจริงจัง จึงเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทไอทีโดยหวังให้เป็นบริษัทที่เข้าถึงแก่นและเป็นศูนย์กลางที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างแท้จริง โดยได้เริ่มเข้าสู่งานบริหารอย่างเต็มตัวตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เป็นต้นมา

ด้วยความมุ่งมั่นและแผนนโยบายการบริหารที่ชัดเจนประกอบกับมุมมองที่ยาวไกล และเล็งเห็นว่าภาพรวมของตลาดเน็ทเวิร์ครวมถึงตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกอย่างในอนาคต ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดของธุรกิจในสายงานเดียวกันจนที่ยอมรับและด้วยความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์การบริหารงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งความต้องการที่จะเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารองค์กรแบบเดิมให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้น จึงก่อเกิดและเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ในปีเดียวกันนี้เอง ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว มีความต้องการในสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อการตอบแผนในการรองรับฐานลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับรู้รายได้มีมากขึ้น บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ทำการเพิ่มทุนเป็น 25 ล้านบาท

แนวคิดนอกกรอบในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นให้แก่สินค้าและบริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆมากมาย ทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐบาล ในฐานะคู่ค้าที่เป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างแท้จริง

ด้วยศักยภาพและทรัพยากรคุณภาพที่มีนี้ ทางบริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำด้านระบบเทคโนโลยี, ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและดีที่สุด

ประวัติผู้บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง

  • 12 พฤศจิกายน 2550 ก่อตั้งบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2558 บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท
  • 2561 บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท และ ได้ลาออกจาก บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเดือน มกราคม 2562
  • 15 มกราคม 2562 ก่อตั้ง บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2562 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท