Career

career-change

Engineer

ตำแหน่ง : วิศวกร 5 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมโครงการต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย เขียนแบบ As build drawing, Shop drawing โดยใช้ เขียนแผนการทำงานพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ติดต่อประสานงานดูแลควบคุมทีม Outsource จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูดคุย ประสานงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี ใช้โปรแกรม GstarCAD, AutoCAD และ MS Project ได้เป็นอย่างดี หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เงินเดือนพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ปฏิบัติงานบริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด289/2 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 วันและเวลาทำงานวันจันทร์ […]

admin | 17/04/2019