บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำงานกับบริษัท เอกชน ชั้นนำในประเทศ และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานรัฐบาล โดยมีลูกค้ารายสำคัญ ๆ มากมาย

nw corporation logo

ด้วยศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านระบบเทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาผนวกเข้ากัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นจึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

: 02-171-6075 , 02-1716077 – 78
: 02-171-6074
: info@nwcorp.co.th