ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างระบบท่อร้อยสาย

guide-type-pipe-jacking
  • ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบสื่อสารใต้ดิน 
  • ระบบขุดเจาะสำหรับการวางท่อ HDPE โดยวิธี Horizontal Directional Drilling Machines 
  • ได้ดำเนินงานด้านออกแบบก่อสร้างท่อร้อยสาย และงานสร้างข่ายสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ให้แก่ลูกค้า ภาครัฐ และ เอกชน
pipr-e-jacking