ออกแบบ และ ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และ ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสัญญาณในพื้นที่ที่คุณภาพสัญญาณยังไม่เพียงพอ ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับ ผู้ให้บริการเครือข่าย AIS